AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tăng cường thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, định danh điện tử cho công dân
28/07/2022 03:51:47

Thời gian qua, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, trong đó Lực lượng Công an đã và đang nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử và định danh điện tử công dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo thông báo của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư - Bộ Công an thì số công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn phải thu nhận là 342.210 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Để tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, tiếp tục huy động sự tham gia chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ, phấn đấu đến hết ngày 31/8/2022 hoàn thành việc thu nhận 342.210 hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 1. Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã căn cứ danh sách công dân chưa được cấp CCCD gắn chíp do lực lượng Công an cung cấp yêu cầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, thôn, khu dân cư, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, thôn, khu dân cư phát huy vai trò nòng cốt, thông qua sinh hoạt định kỳ để quán triệt triển khai và trực tiếp đến nhà công dân để tuyên truyền, vận động người dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” giúp người dân hiểu được lợi ích của việc cấp CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân để đồng thuận thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phối hợp với các nhà mạng hỗ trợ việc gửi tin nhắn trên hệ thống mạng đến toàn người dân; tăng cường phát thanh trên hệ thống loa với nội dung về lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp và cấp tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền 2-3 lần/ngày vào các khung giờ sáng (5-7 giờ), trưa (11-12 giờ) hoặc chiều tối (18-20 giờ); đặc biệt là thông báo danh sách công dân chưa được cấp CCCD trên địa bàn qua hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, Đài phát thanh cấp xã để người dân biết, lắng nghe, hiểu và thực hiện đi làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân. 2 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, nêu gương để đảm bảo yêu cầu 100% các trường hợp này phải được thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân (xong trước ngày 10/8/2022). 3. Chủ tịch UBND cấp huyện giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đưa kết quả thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử của công dân năm 2022 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá danh hiệu thi đua năm 2022 đối với các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội... Xác định đây là nhiệm vụ chính trị, quan trọng trong việc chuyển đổi số, công dân số của tỉnh nói riêng và chính phủ điện tử nói chung. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cơ quan, đơn vị cấp dưới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn quản lý. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị địa phương, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện nếu kết quả thực hiện thấp; lơ là trong đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 2525
Trước & đúng hạn: 2524
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 04:01:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0