CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh việc thực hiện nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại thị trấn Lai Cách
05/05/2022 04:51:35

Trong giai đoạn hiện nay, CCHC có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành công của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực của nền hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và người dân, doanh nghiệp được cải thiện theo hướng hành chính phục vụ, giảm phiền hà, giảm thời gian giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Có được những kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả từ trung ương tới địa phương, trong đó công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tiếp tục xác định xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề ra các mục tiêu quan trọng trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) góp phần đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa Chính phủ điện tử, cụ thể: “Đến năm 2025, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động”.

Năm 2022, UBND thị trấn ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 1 là Tăng cường cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho công dân”

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 1 này, UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Đài Truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin tuyên truyền về công tác CCHC bằng các hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, CBCC, người dân và doanh nghiệp; Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC.

Các nội dung CCHC được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình địa phương, nhất là trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp. Đẩy mạnh tuyên truyền về tinh thần, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính; việc nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn nhằm phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; những sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày càng được quan tâm và hiệu quả trong việc thực hiện giải quyết TTHC.

Cổng thông tin điện tử thị trấn: đăng tải 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; các ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước quy trình xử lý công việc về cung cấp dịch vụ hành chính công; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đăng tải các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; các dịch vụ công trực tuyến …

Thời gian qua, UBND thị trấn – Bộ phận Một cửa thị trấn Lai Cách đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ BCCI: Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), góp phần công khai, minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; triển khai các giải pháp nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Đây được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Hàng ngày, Đoàn thanh niên thị trấn cùng với CBCC Bộ phận Một cửa thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, kê khai, nộp hồ sơ online qua mạng. Qua đó rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với sự năng động, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm quen sử dụng DVCTT tại Bộ phận Một cửa vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, giúp người dân có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thị trấn Lai Cách đã và đang tích cực triển khai các giải pháp để nâng tỷ lệ sử dụng DVCTT, nhất là các DVCTT mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC.

Có thể nói, đẩy mạnh ứng dụng DVCTT không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện được các thủ tục cần thiết trong bối cảnh phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, mà còn là giải pháp hiệu quả để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đây cũng là biện pháp hữu hiệu góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và rút ngắn quá trình hiện thực hóa Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc triển khai DVCTT không phải là một hành trình dễ đi đối với nhiều đơn vị, địa phương... Do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, đặc biệt là sự chủ động ngay từ phía chính những người dân, có như vậy DVCTT mới thực sự phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

UBND thị trấn, Bộ phận Một cửa thị trấn Lai Cách rất mong người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành với thị trấn Lai Cách, tuyên truyền đến toàn thể các cá nhân, đơn vị tích cực sử dụng, khai thác các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 2525
Trước & đúng hạn: 2524
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 05:40:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 52,525