CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách Lãnh đạo UBND thị trấn Lai Cách
07/05/2021 10:18:19

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO UBND, THÀNH VIÊN UBND

THỊ TRẤN LAI CÁCH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT

1

Đồng chí Nguyễn Văn Minh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn

0393.000.236

nguyenminh.dtn@gmail.com

2

Đồng chí Nguyễn Trọng Mạc

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0943.387.862

3

Đồng chí Lưu Xuân Hinh

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0987.415.537

luuxuanhinh2013@gmail.com

4

Đồng chí Bùi Việt Trung

ĐUV, UV UBND, Trưởng Công an thị trấn

0979.268.073

5

Đồng chí Lưu Văn Thùy

ĐUV, CHT Ban quân sự thị trấn

037.960.3941

luuvanthuy88@gmail.com

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2022 09:54:24)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 15
Tất cả: 40,626