AN NINH-QUỐC PHÒNG
Các địa điểm thực hiện thu nhận CCCD gắn chíp điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử của Công an huyện Cẩm Giàng
30/05/2022 02:18:27

- Ngày 1/6/2022 đến ngày 3/6/2022:
+ Tại UBND thị trấn Lai Cách tiếp nhận hồ sơ của công dân thị trấn Lai Cách.
+ Tại UBND xã Ngọc Liên tiếp nhận hồ sơ công dân xã Ngọc Liên.
- Ngày 4/6/2022:
​+ Tại UBND thị trấn Lai Cách tiếp nhận hồ sơ của công dân thị trấn Lai Cách.
+ Tại UBND thị trấn Cẩm Giang tiếp nhận hồ sơ của công dân thị trấn Cẩm Giang.
- Ngày 5/6/2022 đến ngày 7/6/2022:
+ Tại UBND xã Cẩm Hưng tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Hưng.
+ Tại UBND xã Cẩm Văn tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Văn.
- Ngày 8/6/2022 đến ngày 10/6/2022:
+ Tại UBND thị trấn Cẩm Giang tiếp nhận hồ sơ của công dân thị trấn Cẩm Giang.
+ Tại UBND xã Cẩm Hoàng tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Hoàng.
- Ngày 13/6/2022 đến ngày 15/6/2022:
+ Tại UBND xã Cẩm Đông tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Đông.
+ Tại UBND xã Định Sơn tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Định Sơn.
- Ngày 16/6/2022 đến ngày 19/6/2022:
+ Tại UBND xã Tân Trường tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Tân Trường.
+ Tại UBND xã Lương Điền tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Lương Điền.
- Ngày 20/6/2022 đến ngày 22/6/2022:
+ Tại UBND xã Cẩm Vũ tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Vũ.
+ Tại UBND xã Cẩm Phúc tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Phúc.
- Ngày 23/6/2022 đến ngày 24/6/2022:
+ Tại UBND xã Cẩm Điền tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Điền.
+ Tại UBND xã Thạch Lỗi tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Thạch Lỗi.
- Ngày 25/6/2022 đến ngày 27/6/2022:
+ Tại UBND xã Cẩm Đoài tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Đoài.
+ Tại UBND xã Cao An tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cao An.
- Ngày 28/6/2022 đến ngày 29/6/2022:
+ Tại UBND xã Đức Chính tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Cẩm Đức Chính.
+ Tại UBND thị trấn Lai Cách tiếp nhận hồ sơ của công dân thị trấn Lai Cách.
- Ngày 30/6/2022:
+ Tại UBND xã Đức Chính tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Đức Chính.
+ Tại UBND xã Tân Trường tiếp nhận hồ sơ của công dân xã Tân Trường.
Nguồn: Công an huyện Cẩm Giàng.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4245
Trước & đúng hạn: 4245
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2022 00:56:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 2
Tất cả: 35,985