CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo số 30/TB-UBND ngày 11/7/2022 của UBND thị trấn Lai Cách về niêm yết TTHC lĩnh vực Tiếp công dân và xử lý đơn thư
13/07/2022 02:30:56

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
. Sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Cách đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tiếp công dân và xử lý đơn thư. Tổng số thủ tục hành chính là 02 thủ tục hành chính.

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Tiếp công dân

           1.

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

           II

Lĩnh vực Xử lý đơn thư

          2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

File đính kèm nội dung: QD 1910 cua UBND tinh Hai Duong.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1431
Trước & đúng hạn: 1431
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 21:18:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 29
Tất cả: 49,496