CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị trấn Lai Cách khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
20/07/2022 04:58:28

DANH SÁCH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; CÁC BAN CỦA HĐND

THỊ TRẤN LAI CÁCH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN

1

Nguyễn Đình Hưng

HUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND thị trấn

2

Vũ Thị Thuấn

ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn

II. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI

1

Hoàng Văn Tuyên

Trưởng ban

2

Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Trưởng ban

3

Lê Văn Phúc

Thành viên

4

Mạc Văn Đoàn

Thành viên

5

Nguyễn Thị Tuyết

Thành viên

III. BAN PHÁP CHẾ

1

Nguyễn Đức Tương

Trưởng ban

2

Vũ Văn Tĩnh

Phó Trưởng Ban

3

Đào Văn Hoàn

Thành viên

4

Lưu Thị Thu Trang

Thành viên

5

Phạm Phú Duân

Thành viên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2022 10:28:26)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 16
Tất cả: 40,627