MTTQ VÀ ĐOÀN THỂ
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
24/06/2022 02:26:23

Thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027” trên trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Hải Dương, Fanpage Phụ nữ Hải Dương dành cho toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh Hải Dương.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Góp phần làm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng, dễ tiếp cận thông qua Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh và Fanpage Phụ nữ Hải Dương, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia.

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, chính xác, hiệu quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Đối tượng: Cán bộ, hội viên, phụ nữ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương (trừ Ban tổ chức, thư ký cuộc thi).

2. Nội dung: Những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (có toàn văn Nghị quyết đăng tải Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh và Fanpage Phụ nữ Hải Dương trước mỗi đợt)

3. Thời gian: Phát động cuộc thi từ ngày 13/6/2022, kết thúc vào ngày 7/8/2022, chia làm 02 đợt với 8 kỳ:

* Đợt 1: Từ kỳ 1 đến kỳ 4: Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

- Kỳ 1 từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

- Kỳ 2 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022

- Kỳ 3 từ ngày 27/6/2022 đến ngày 3/7/2022

- Kỳ 4 từ ngày 4/7/2022 đến ngày 10/7/2022

* Đợt 2: Từ kỳ 5 đến kỳ 8: Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Kỳ 5 từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022

- Kỳ 6 từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022

- Kỳ 7 từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022

- Kỳ 8 từ ngày 1/8/2022 đến ngày 7/8/2022

Thời gian thi mỗi kỳ được tính từ 8h00’ của ngày đầu tiên trong kỳ và kết thúc vào 21h00 ngày kết thúc của kỳ.

4. Hình thức: Trả lời câu hỏi online theo đường link được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Hải Dương, Fanpage Phụ nữ Hải Dương. Mỗi kỳ Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra 09 câu hỏi thi trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng và 01 câu hỏi tự luận (viết không quá 300 chữ, đề xuất giải pháp, sáng kiến thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII).

III. CÁCH THỨC THAM GIA

1. Cách thức dự thi

- Người tham dự cuộc thi sử dụng máy tính hoặc điện thoại của mình truy cập vào đường link được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Hải Dương (http://hoiphunu.haiduong.org.vn), Fanpage Phụ nữ Hải Dương (https://www.facebook.com/HLHPNtinhHaiDuong) và làm theo hướng dẫn.

- Người tham dự cuộc thi điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, số điện thoại, đơn vị và trả lời đầy đủ các câu hỏi.

- Mỗi người tham gia có thể trả lời nhiều lần/kỳ và vẫn sử dụng tên, số điện thoại của mình, Ban Tổ chức chỉ tính kết quả của lần thi có điểm cao nhất.

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ xác minh thông tin cá nhân đúng như nội dung đăng ký khi trao giải.

2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi

- Với các câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 04 đáp án. Trong đó, có một đáp án đúng; người dự thi lựa chọn một đáp án duy nhất trong các đáp án.

- Với câu hỏi tự luận, người dự thi viết câu trả lời trực tiếp ngay sau phần câu hỏi.

- Sau khi hoàn thành 10 câu hỏi người dự thi sẽ nhấn nút GỬI để hoàn thành bài thi.

IV. CÁCH BÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG; THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG:

- Trong trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng 09 câu hỏi trắc nghiệm, đủ ý, có sáng tạo trong câu hỏi tự luận, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm hơn để trao thưởng. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi kỳ (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian gửi bài dự thi).

- Kết quả thi hàng kỳ sẽ được công bố sau 05 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ thi trên Trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh và trang Fanpage Phụ nữ Hải Dương. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức trả thưởng cho người đạt giải trong kỳ thông qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân của người đạt giải.

- Người đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Ban Thư ký Cuộc thi liên hệ, trao thưởng.

- Trường hợp người đạt giải không cung cấp thông tin cá nhân đúng thực tế thì sẽ không được nhận giải thưởng. Giải thưởng sẽ chuyển cho người tiếp theo trả lời đúng các câu hỏi.

V. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG:

1. Giải thưởng cá nhân: Mỗi kỳ có 07 giải, bao gồm:

01 giải Nhất: trị giá 500.000 đồng

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

03 giải Ba, mỗi giải trị giá 200.000 đồng

01 giải Bài tự luận chất lượng nhất trị giá 300.000 đồng.

2. Giải thưởng tập thể:

Mỗi kỳ có 01 giải cho Hội LHPN cấp huyện, thị xã, thành phố, đơn vị vận động được nhiều người tham gia nhất và có ít nhất 01 cá nhân đạt giải, trị giá 500.000 đồng

Chung cuộc 8 kỳ thi BTC sẽ trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cho Hội LHPN cấp huyện, thị xã, thành phố vận động được nhiều người tham gia nhất, nhì tỉnh và có ít nhất 01 cá nhân đạt giải trong các kỳ thi tuần, giải Nhất: 1.000.000 đồng, giải Nhì: 800.000 đồng.

T.M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

(Đã ký)

Phạm Thị Phương

Đường link Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII    https://forms.gle/CXk8Q2z3UVTbBF8R7

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1431
Trước & đúng hạn: 1431
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 20:32:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tất cả: 49,495