CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách cán bộ, công chức UBND thị trấn Lai Cách
12/06/2022 02:29:21

DANH SÁCH CBCC UBND THỊ TRẤN LAI CÁCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số DĐ

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Hưng

Bí thư Đảng ủy,CT HĐND

0936.955.088

 

2

Nguyễn Trọng Ky

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0392.101.852

 

3

Nguyễn Văn Minh

Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND

0393.000.236

 

4

Hoàng Văn Tuyên

CT UB MTTQ

0372.867.966

 

5

Vũ Thị Thuấn

Phó Chủ tịch HĐND

0974.005.347

 

6

Nguyễn Trọng Mạc

Phó Chủ tịch UBND

0943.387.862

 

7

Lưu Xuân Hinh

Phó Chủ tịch UBND

0987.415.537

 

8

Vũ Hữu Chiến

CT Hội CCB

0979.894.261

 

9

Lưu Thị Thu Trang

CT Hội PN

0961.081.980

 

10

Nguyễn Thanh Tuấn

Bí thư ĐTN

0974.537.751

 

11

Nguyễn Đức Tương

CT Hội ND, Công chức TP-HT

0963.559.255

 

12

Lưu Văn Thùy

CHT Quân sự

037.960.3941

 

13

Bùi Việt Trung

Trưởng Công an

0984555444

 

14

Lưu Văn Hưng

Công chức LĐ – TB & XH

0857.754.388

 

15

Nguyễn Văn Đăng

Cán bộ Văn hóa – Thông tin

0796.322.309

 

16

Phạm Văn Trung

Cán bộ Địa chính-Xây dựng

0979.268.073

 

17

Nguyễn Đình Đạt

Cán bộ Địa chính-NN, GTTL

0967.895.078

 

18

Vũ Văn Tĩnh

VP Đảng ủy – Nội vụ

0904.703.927

 

19

Nguyễn Thị Hiên

CC Văn phòng – Thống kê

0363.757.919

 

20

Phạm Thị Thu Huyền

Công chức TC- KT

0973.655.939

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2022 09:52:13)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 15
Tất cả: 40,626