CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách BCH Hội Nông dân thị trấn nhiệm kỳ 2018 – 2023
07/05/2021 11:04:32

DANH SÁCH

Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân thị trấn Lai Cách

Chi hội trưởng Hội Nông dân các thôn/khu dân cư

nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT

Họ Và tên

Thôn/ khu

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

Nguyễn Đức Tương

Năm

1984

UVBTV, Chủ tịch Hội nông dân thị trấn

2

Nguyễn Văn Đăng

Lẻ Doi

1971

UVBTV, Phó Chủ tịch Hội nông dân thị trấn

3

Vũ Văn Đô

H. Đường

1962

UVBTV, Chi hội trưởng nông dân thôn Hoàng Đường

4

Vũ Trọng Hiền

Đìa

1963

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Đìa

5

Vũ Hữu Kiên

Năm

1962

Chi hội trưởng nông dân thôn Năm

6

Nguyễn Trọng Đại

Ngọ

1979

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Ngọ

7

Vũ Thị The

Bễ

1964

UVBCH Hội nông dân thị trấn

8

Nguyễn Văn Tân

Bễ

1963

Chi hội trưởng nông dân thôn Bễ

9

Nguyễn Minh Thuận

Bầu

1954

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Bầu

10

Lưu Thị Thu Trang

Gạch

1980

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Gạch

11

Hoàng Văn Mích

Lẻ Doi

1963

UVBCH, Giám đốc HTXDVNN thị trấn

12

Hoàng Văn Nam

Lẻ Doi

1964

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Lẻ Doi

13

Nguyễn Quang Tăng

Nghĩa

1970

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Nghĩa

14

Mạc Văn Đoàn

H.Đ

1962

UVBCH Hội nông dân thị trấn

15

Nguyễn văn Quê

Tiền

1960

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Tiền

16

Lưu Văn Vũ

Trụ

1983

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Trụ

17

Lê Văn Phúc

Trằm

1960

UVBCH, Chi hội trưởng nông dân thôn Trằm

18

Hoàng Văn Mừng

T.Nhất

1956

Chi hội trưởng nông dân Khu Thống Nhất


Đính kèm nội dung:Quy-che-hoat-dong-cua-Hoi-ND.doc
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2022 10:24:21)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 16
Tất cả: 40,627