CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo số 26/TB-UBND ngày 17/6/2022 của UBND thị trấn Lai Cách về việc niêm yết công khai TTHC lĩnh vực LĐ-TB&XH
23/06/2022 07:18:31

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính
và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh &Xã hội
. Sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Cách đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Lao động-Thương binh &Xã hội. Tổng số thủ tục hành chính là 06 thủ tục hành chính thuộc “Lao động-Thương binh &Xã hội (có danh mục kèm theo).


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ

(Kèm theo Thông báo số 26 /TB-UBND ngày 17/6/2022 của UBND thị trấn Lai Cách)

 
   


STT

Tên thủ tục hành chính

A

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

I

Lĩnh vực Người có công

1.

Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

II

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

2

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

B

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1431
Trước & đúng hạn: 1431
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 21:33:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 29
Tất cả: 49,496