Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
12/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định về việc Công nhận BCH, BTV, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Lai Cách nhiệm kỳ 2021-2026 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
182/BC-UBND 31/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội tháng 12 năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác tháng 1, 2 năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
14/NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thị trấn Lai Cách khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
15/NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thị trấn năm 2023 HĐND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
16/NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị trấn Lai Cách Khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
17/NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết vết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 HĐND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
18/NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách địa ph¬¬¬¬¬¬ương năm 2023 HĐND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
19/NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 HĐND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
20/NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết về việc chấp thuận Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Lai Cách HĐND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
56/KH-UBND 27/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
161/BC-UBND 15/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
155/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2022; Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
154/BC-UBND 14/12/2022 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn Lai Cách khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
201/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định về việc Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ làm nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
52/KH-UBND 05/12/2022 Kế hoạch làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2022 - 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
200/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2022-2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
142/BC-UBND 30/11/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội tháng 11; Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác tháng 12 năm 2022 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
136/BC-UBND 23/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Năm 2022 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
197/QĐ-UBND 16/11/2022 Quyết định Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
128/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Lai Cách UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
12345678
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 92
Trước & đúng hạn: 92
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 15:03:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 24
Tất cả: 42,834