Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
108/BC-UBND 15/09/2023 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Quý III năm 2023) UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
06/NQ-HĐND 08/09/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 Hội đồng nhân dân thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
103/BC-UBND 29/08/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội tháng 8; Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác tháng 9 năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
57/KH-UBND 21/08/2023 Kế hoạch về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị trấn với Nhân dân thôn Đìa năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
92/BC-UBND 28/07/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
01-04/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND thị trấn Khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
81/BC-UBND 03/07/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
77/BC-UBND 30/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội tháng 6; Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác tháng 7 năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
50/TB-UBND 26/06/2023 Thông báo Về việc ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của UBND thị trấn Lai Cách UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
02/GTT-HĐND 22/06/2023 Giấy triệu tập tham dự Kỳ họp thứ 5 - HĐND thị trấn Lai Cách Khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
111/UBND-LĐTBXH 21/06/2023 Công văn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em. UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
109/UBND-NV 19/06/2023 Công văn về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; tăng cường trách nhiệm xử lý công việc của cơ quan, đơn vị UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
71/BC-UBND 16/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2023; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
60/BC-UBND 15/06/2023 Báo cáo Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
66/BC-UBND 15/06/2023 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Quý II năm 2023) UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
65/BC-UBND 15/06/2023 Báo cáo Kết quả tuyên truyền công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
67/BC-UBND 15/06/2023 Báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
69/QĐ-UBND 14/06/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “4+ về quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người chấp hành xong án phạt tù, số người đặc xá về địa phương tái hòa nhập cộng đồng” UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
57/BC-UBND 14/06/2023 Báo cáo Công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường tháng 06 năm 2023 TT Lai Cách UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
58/BC-UBND 14/06/2023 Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4- HĐND thị trấn Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 UBND thị trấn Lai Cách Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 2525
Trước & đúng hạn: 2524
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/09/2023 06:25:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN LAI CÁCH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách.

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.546

Email:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 52,526