Đăng nhập

Cổng TTĐT Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Thị trấn Lai Cách

​Trụ sở: UBND thị trấn Lai Cách - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Thôn Nghĩa - Thị trấn Lai Cách - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.​546​

Mail:ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn​